Onderzoek mogelijke fusie

Geplaatst op 4 april 2020

In de afgelopen periode van ruim een jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar een mogelijk bestuurlijk samengaan van twee stichtingen voor Primair Onderwijs, namelijk 'onze' stichting Leijestroom en stichting Sint-Christoffel in Boxtel.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het Fusierapport. Voorafgaand aan het definitieve rapport is dit rapport besproken met de Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) en de directeuren van onze stichting. De opmerkingen van deze geledingen zijn verwerkt in het definitieve Fusierapport.

Het Fusierapport heeft uiteindelijk geleid tot een zogenaamde Fusie Effect Rapportage (FER). Deze FER is nu ter instemming voorgelegd aan onze GMR.

Fusierapport: klik hier
FER: klik hier
Nieuwsbrief: klik hier

Terug naar het overzicht