Dommelgroep

Stichting Leijestroom maakt met nog vier andere stichtingen (Sint-Christoffel, Cadans Primair, SKOSO en SKOPOS) deel uit van de Cöoperatieve Vereniging Dommelgroep U.A. De Dommelgroep initieert en behartigt gezamenlijke belangen op diverse terreinen: Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD), financiële planning en controle en huisvesting.
De Dommelgroep werkt met projectplannen die door de Algemene Ledenvergadering geaccordeerd zijn.

Voor meer informatie klik hier: www.dommelgroep.nl