Over ons

Het bestuur van Stichting Leijestroom is het bevoegd gezag van de scholen. Het doel van de Stichting is het bevorderen van primair onderwijs op katholieke respectievelijk protestants-christelijke grondslag volgens de richtlijnen van de Nederlandse Katholieke Schoolraad, het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs.

Sinds juli 2013 werkt Stichting Leijestroom met een bestuur en een Raad van Toezicht. Voorzitter van het College van Bestuur is de heer B. van Ek, hij is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden: mevrouw R. Voets (voorzitter), de heer R. Esser (secretaris), de heer H. Cox (lid), de heer B. de Wit (lid) en de heer B. Kwantes (lid).

Verder wordt de voorzitter van het College van Bestuur bijgestaan door een office manager en een administratief medewerker. Zij verrichten hun werkzaamheden vanuit het bestuurskantoor.